Cenovnik

Pogledajte Cene naših usluga: Najpovoljnije usluge na Karaburmi.

Mala bela plomba2000 Din.
Velika bela plomba 2500 Din.
Bela plomba na kočiću2500 Din.
Kompozitna nadogradnja 3000 Din.
Kompozitne fasete2500 Din.
Obrada paradontalnog džepa po zubu 1000 Din.
Čišćenje zubnog kamenca poliranjem zuba 2000 Din.
Terapija dubokog karijesa (lek) 1000 Din.
Aplikacija leka na umrljivanje živca 1000 Din.
Aplikacije leka na lečenje gangrene 1000 Din.
Beljenje zuba 8000 Din.
Lečenje jednokorenog zuba (punjenje jednog kanala) 1500 Din.
Lečenje dvokorenog zuba (punjenje kanala) 1800 Din.
Lečenje trokorenog zuba (punjenje kanala)2000 Din.
Revizija punjenja 1000 Din.
Uklanjanje mekih naslaga 1000 Din.
Totalna proteza24000 Din.
Parcijalna akrilatna proteza24000 Din.
Bela vizil proteza36000 Din.
Proteza sa Atečmenima40000 Din.
Metalokeramička kruna 10000 Din.
Bezmetalna kruna20000 Din.
Livena nadogradnja3600 Din.
Fiberglas nadogradnja 3600 Din.
Cementiranje stare krunice1000 Din.
Cementiranje starog mosta1500 Din.
Metalokeramička krunica (sa rubom u keramici)12000 Din.
Reparatura proteze 2000 Din.
Reparatura kukice ili zuba2000 Din.
Podlaganje proteze u tehnici 5000 Din.
Privremena krunica 2000 Din.
Vađenje zuba nekomplikovano 2000 Din.
Vađenje zuba nekomplikovano2500 Din.
Vađenje mlečnog zuba 1000 Din.
Plomba na mlečnom zubu 1000 Din.